AIRBEST (CHANGXING) TECHNOLOGY CO., LTD.
ถ้วยดูดในอุตสาหกรรมแก้ว

ถ้วยดูดในอุตสาหกรรมแก้ว

  • กันอากาศได้ดีเยี่ยม

  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานขนาดใหญ่ป้องกันการเสียรูปของชิ้นงาน

  • ปริมาณภายในขนาดเล็ก


การแนะนำสั้นๆของ ถ้วยดูดในอุตสาหกรรมแก้ว

ถ้วยดูด airbest สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เหมาะสำหรับการจัดการกระจก

ถ้วยดูดในอุตสาหกรรมแก้ว ซีรีย์

เปรียบเทียบเปรียบเทียบกัน
รับ inquire
AIRBEST-LEADING ดูดฝุ่น ซัพพลายเออร์โซลูชั่น
ที่2006
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
42 42ค่ะ
สิทธิบัตรที่ได้รับใบอนุญาต
ที่120
คนงานผู้เชี่ยวชาญด้าน
43 43นิ้ว
ประเทศส่งออก
AIRBEST